ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
tel/ (+48 22) 629 77 19
fax/ (+48 22) 628 96 59
crossmedia@crossmedia.pl

Członek
organizacji
Partner
strategiczny

ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
tel/ (+48 22) 629 77 19
fax/ (+48 22) 628 96 59
crossmedia@crossmedia.pl

Member of
Strategic
partner

O nas

Firma Cross Media PR Sp. z o. o. działa od grudnia 1999 roku. Celem realizowanych przez nas działań jest rozwiązywanie problemów związanych z procesem komunikowania się naszych Klientów z otoczeniem.

Agencja zatrudnia Konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach komunikacji. Skład oraz indywidualne predyspozycje Konsultantów wybieranych do obsługi danego projektu są uzależnione od jego specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dzięki posiadanej praktyce związanej z obsługą Klientów, Agencja specjalizuje się w doradztwie dla Firm z różnych branż, w tym m. in. energetyki, telekomunikacji, FMCG oraz finansowo-bankowej.

Prezesem Zarządu Agencji Cross Media PR jest Andrzej Długosz. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec oraz dyrektor pionu public affairs Burson-Marsteller. Od wielu lat doradza Klientom m.in. w zakresie komunikacji kryzysowej, planowania strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz działań public affairs.

About Us

Cross Media PR Sp. z o. o. has been operating since December of 1999. The objective of the activities pursued by us, is to solve problems associated with the process of communication of our Clients with the environment.

The Agency hires consultants with many years of experience in various areas of communications. The composition and individual predispositions of consultants chosen to support the projects, are dependent on its specifics, as well as the needs of the Client. Thanks to acquired practice in customer service, the Agency specializes in advising to companies from various industries, including, among others, energy, telecommunications, FMCG, and finance-banking.

The President of the Management Board of Cross Media PR Agency is Andrzej Długosz. He gained his professional experience, among others, as the Corporate Director for Żywiec Group and Director of Public Affairs for Burson-Marsteller. For many years he has been advising Clients, among others, in the field of crisis communication, strategy of internal and external communication, as well as public affairs activities.

Oferta

PUBLIC RELATIONS

MEDIA RELATIONS

SZKOLENIA MEDIALNE

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE

PUBLIC AFFAIRS

PROGRAMY WIZERUNKOWE

DORADZTWO STRATEGICZNE

EVENTY

RELACJE INWESTORSKIE

PR KORPORACYJNY

CSR

The offer

PUBLIC RELATIONS

MEDIA RELATIONS

TRAINING

CRISIS COMMUNICATION

COMMUNICATION STRATEGIES

PUBLIC AFFAIRS

IMAGE PROGRAMS

STRATEGIC CONSULTING

EVENTY

INVESTOR RELATIONS

CORPORATE PR

CSR

Kontakt

Cross Media PR Spółka z o.o.
ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
crossmedia@crossmedia.pl
Telefon: (+48 22) 629 77 19
Faks: (+48 22) 628 96 59
NIP: 522 25 16 764
Regon: 016225650

Contact

Cross Media PR Spółka z o.o.
ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
crossmedia@crossmedia.pl
Telefon: (+48 22) 629 77 19
Faks: (+48 22) 628 96 59
NIP: 522 25 16 764
Regon: 016225650